– Archive

حل تمرین کتاب Java, Java, Java حل مسئله شی گرا – ویرایش دوم

…………………….حل تمرین کتاب Java, Java, Java حل مسئله شی گرا – ویرایش دوم نویسنده: R. Morelli فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 544 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.…………………….

حل تمرین کتاب مدیریت مهندسی سیستم Blanchard و Blyler – ویرایش پنجم

……………………….حل تمرین کتاب مدیریت مهندسی سیستم Blanchard و Blyler – ویرایش پنجم نویسندگان: B. S. Blanchard و J. E. Blyler فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 80 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.……………………….

حل تمرین کتاب بررسی مدارهای خطی DeCarlo و Min Lin – ویرایش دوم

……………………….حل تمرین کتاب بررسی مدارهای خطی DeCarlo و Min Lin – ویرایش دوم نویسندگان: R. A. DeCarlo و P. Min Lin فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 945 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.……………………….

حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم Welty – ویرایش پنجم

………………………حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم Welty – ویرایش پنجم نویسندگان: J. Welty و G. L. Rorrer و D. G. Foster زبان حل تمرین انگلیسی و در 328 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.………………………

یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی خروجی – ضایعات

توضیحات:مقاله ترجمه شده یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی خروجی – ضایعات، در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله اتگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2017.عنوان مقاله انگلیسی: An information system for sustainable materials management with material flow accounting and waste inputeoutput analysis سال چاپ: 2017منبع: Sustainable Environment …