گزارش Archive

گزارش طرح آماده سازی اراضی 488 هکتاری دره بهشت

132 صفحه گزارش طرح آماده سازی اراضی 488 هکتاری دره بهشتمحدوده مورد مطالعه در جنوب غربی شهر جدید پردیس واقع گردیده است. این اراضی از غرب به منطقه شکار ممنوع و پارک ملی خجیر، از شمال به منطقه گردشگری، از شرق به اراضی صنعتی خرمدشت و از جنوب به حریم پردیس منتهی می شود.و…