پایان نامه Archive

بررسی حجاب در ادیان یهود زرتشت اسلام و مسیحیت

بررسی حجاب در ادیان یهود زرتشت اسلام و مسیحیتچکیدهادیان الهی هماهنگ با فطرت آدمی، گرایش به پوشش و عفاف را به عنوان یک اصل پسندیده مطرح کرده اند. در این ادیان صرفاً به حجاب ظاهری تأکید و بسنده نشده است، بلکه حجاب باطنی به عنوان آراستگی درونی و تلاش در جهت تأدیب نفس برای هر مرد و زن متدین، توصیه شده است. در این نوشتار …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایراندر مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته …

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2-(4-ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

چکیده:با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم. ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه …

چرا مردم پولدار نمی شوند

چرا مردم پولدار نمی شوند   مطالب رواشناسی بسیار آموزنده و با ارزش برای خانواده ها و زوج ها وعموم علاقمندان که در زندگی روزمره تاثیر شگفت آوری دارد. در این محصول به موارد زیر پرداخته می شود 1-چرا مردم پولدار نمی شوند 2-چگونه به شدت جذاب ‌تر شویم؟  3-دوست دارید بدانید چرا بعضی خانم‌ها نمی‌توانند شریکی برای زندگی‌شان پیدا کنند یا مردها را در …

لذت بخش کردن زندگی زناشویی تان

لذت بخش کردن زندگی زناشویی تان   مطالب رواشناسی بسیار آموزنده و با ارزش برای خانواده ها و زوج ها وعموم علاقمندان که در زندگی روزمره تاثیر شگفت آوری دارد. همراه با نکات کلیدی در این محصول به موارد زیر پرداخته می شود 1-لذت بخش کردن زندگی زناشویی تان 2-روزهای اول ازدواج 3-ایا مرد‌ها، ساد‌ه،‌ بی‌توجه و خود‌خواه هستند‌ 4-رابطه‌ها مثل شیشه می‌مانند 5-در این …

بزرگترین عواملی که ازدواج شما را تهدید می کند

بزرگترین عواملی که ازدواج شما را تهدید می کند   مطالب رواشناسی بسیار آموزنده و با ارزش برای خانواده ها و زوج ها وعموم علاقمندان که در زندگی روزمره تاثیر شگفت آوری دارد. همراه با نکات کلیدی در این محصول به موارد زیر پرداخته می شود 1-این شوخی ها را با همسرتان نکنید 2-این افکار خودمان است که کمکمان می کند 3-افرادی هم می… 4-می‌توانید …

روزهای اول ازدواج

روزهای اول ازدواج   مطالب رواشناسی بسیار آموزنده و با ارزش برای خانواده ها و زوج ها وعموم علاقمندان که در زندگی روزمره تاثیر شگفت آوری دارد. همراه با نکات کلیدی در این محصول به موارد زیر پرداخته می شود 1-روزهای اول ازدواج 2-ایجاد جذابیت بین زن و مرد به عوامل بسیاری بستگی دارد 3-برخی زوجین علاوه بر بی 4-تنهایی حسی است که فرد با …