پایان نامه Archive

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:109 فهرست مطالب : چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 1-2-1 تحقيقات داخلي. 4 2-2-1 تحقيقات خارجي. 5 3-1 بیان مسئلـه 7 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 5-1 فرضيه‌هاي تحقيق. 8 6-1 اهداف تحقيق. 9 7-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 9 8-1 حدود مطالعاتی. 10 1-8-1 قلمرو …

تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:120 فهرست مطالب : چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3-1 اهمیت تحقیق. 5 4-1 اهداف تحقیق. 6 5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6 6-1 فرضیه های تحقیق. 7 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه …

بررسی تاثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:170 فهرست مطالب : 1-1-مقدمه: 2 1-2تشریح و بیان مسئله. 3 1-3- پرسشهای تحقیق:. 7 1-4- اهداف پژوهش. 8 1-4-1- اهداف علمی تحقیق. 8 1-5- اهداف کاربردی تحقیق. 8 1-6- تبیین فرضیه‌های تحقیق. 9 1-7- روش تحقیق. 9 1-8- قلمرو زماني و مکانی تحقيق. 10 1-8-1- نمونه‌گیری و حجم نمونه. 10 1-9- روش و ابزار گردآوري …

تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:155 فهرست مطالب : چكيده 1 مقدمه 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بيان مسئله 9 4-1- چارچوب نظري تحقيق. 12 5-1- فرضيه هاي تحقيق. 15 6-1- اهداف تحقيق : 15 1-6-1- اهداف كلي. 15 2-6-1- اهداف ويژه 16 7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 16 8-1حدود مطالعاتی. 18 1-8-1 …

بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:161 فهرست مطالب : چكيده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کليات تحقيق 1-1-مقدمه 4 2-1 بيان مساله تحقیق. 5 3-1 تاريخچه مطالعاتي. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقيق. 8 5-1 اهداف تحقیق. 10 6-1 فرضیات تحقیق: 11 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 11 فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 2- مقدمه 15 1-2 ارزيابي عملکرد …

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:139 فهرست مطالب: چكيده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول :کليات تحقيق 1-1 مقدمه 4 2-1 بیان مسئله 5 3-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 7 4-1 اهداف تحقيق. 8 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1فرضیه های تحقیق. 13 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق 1-2مقدمه 18 2-2 بازار مالی. …

بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد،اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکتها

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:88 فهرست مطالب : چكيده………………………………………….1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1 مقدمه……………………………………..3 1-2 بيان مسأله………………………………..2 1-3 اهداف تحقيق……………………………..5 1-4 اهميت و ضرورت تحقيق…………………..5 1-5 فرضيه‌هاي تحقيق…………………………6 1-6 روش‌شناسي تحقيق……………………..6 1-7واژه‌ها و اصطلاحات كليدي…………………7 1-8 خلاصه مباحث آينده……………………….7 فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش 2-1 مقدمه……………………………………..9 2-2 نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان………9 2-3 ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي………….10 2-3-1 مربوط بودن……………………………..10 …

بررسی ارتباط بين متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:94 فهرست مطالب : چكيده : 1 مقدمه : 2 فصل اول. 3 کلیات تحقیق. 3 فصل اول : مقدمه 3 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 . بيان مساله 6 4-1. چارچوب نظري. 7 5-1 .اهداف تحقيق. 8 6-1 حدود مطالعاتی. 8 1-6-1 قلمرو مکانی. 8 2-6-1 قلمرو زمانی. 8 7-1 . تعريف واژه …

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:187 فهرست مطالب : چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئله 5 4-1 فرضیه های پژوهش.. 7 5-1 اهداف پژوهش.. 8 6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8 7-1 حدود مطالعاتی. 9 8-1 روش پژوهش.. 9 9-1 متغیر های پژوهش.. 10 10-1 گرد آوری اطلاعات.. 10 …

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:97 فهرست مطالب : چكيده:.. 1 مقدمه:.. .2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مسأله 4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7 5-1چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1 اهداف تحقیق. 10 7-1- فرضیات تحقیق. 10 8-1-قلمرو تحقیق. 10 9-1 مدل تحلیلی تحقیق. 10 10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. …