پایان Archive

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نم

مقدمه جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت …

پایان نامه بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان

فصل اول(كليات پژوهش)                                                1 مقدمه                                                                                                   2 بيان مسئله                                                                                             4 ضرورت واهميت تحقيق                                                                       6 اهداف تحقيق                                                                                       8 فرضيه هاي تحقيق                                                                                8 متغيرهاي تحقيق                                                                                    8 تعاريف نظري                                                                                       8 تعاريف عملياتي                                                                                   9 فصل دوم(پيشينه پژوهش)                                                 10 شخصيت ومفهوم آن                                                                            11 ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت                                                      13 نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)                             14 نظريه تحليلي يونگ                                                                              15 نظريه پويايي رواني –اجتماعي                                                              16 نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان                                                   18 نظريه اسلام …

پایان نامه اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی

                                   11 2-2-توسعه مالی……………………………………………………………………………………………………………12 2-2-1- توسعه مالی و تجارت………………………………………………………………………………………..14  ……………………………………………………………………19  ……………………………………………………………………………….22  ………………………………………………………………………………………25 2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی……………………………………………………...31  ………………………………………………………..36  ……45  …………………………………………………………………………………………………………47 2-4-1- …………..47  ……………..51  ………………………53  …………………………………………………………………………………………….54  ………………………………………………………………………………………………………………………56      ………………………………………………………………………………………………………….57    …………………………………………………………………………………….60  …………………………………………………………………………………………………..64       3-4-4- آزمون لین و لوین(LL)……………………………………………………………………………………..67  68  69  …………………………………………………………………………………………69    …………………………………………………………………………………………………………..71         …

پایان نامه احساس عدالت و رابطه آن با گرايش هاي سياسي در جامعه

فصل اول: کليات تحقيق 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 2-1 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 4-1 ضرورت و اهميت موضوع………………………………………………………………………………………………………… 5 5-1 مرور پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 12 6-1 جمع­بندي فصل…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 فصل دوم: مباني نظري پژوهش 1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2-2 ديدگاه­هاي مربوط به گرايش‌هاي سياسي……………………………………………………………………………………. 31 3-2 نظريه‌هاي مربوط به گرايش سياسي……………………………………………………………………………………………. 36 4-2 ديدگاه­هاي مربوط به عدالت……………………………………………………………………………………………………… 49 5-2 احساس عدالت………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 6-2 چارچوب نظري …

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:109 فهرست مطالب : چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 1-2-1 تحقيقات داخلي. 4 2-2-1 تحقيقات خارجي. 5 3-1 بیان مسئلـه 7 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 5-1 فرضيه‌هاي تحقيق. 8 6-1 اهداف تحقيق. 9 7-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 9 8-1 حدود مطالعاتی. 10 1-8-1 قلمرو …