بر Archive

بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

بررسی و محاسبه بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی جهت تحلیل رفتار این سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.از جمله سازه های مهم آبی می توان به سد، سرریز، دریچه، حوضچه آرامش، کالورت و پایه پل اشاره کرد. در گزارش پیش رو به مطالعه بارگذاری وارد بر این سازه ها می پردازیم.                

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نم

مقدمه جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت …

پایان نامه اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی

                                   11 2-2-توسعه مالی……………………………………………………………………………………………………………12 2-2-1- توسعه مالی و تجارت………………………………………………………………………………………..14  ……………………………………………………………………19  ……………………………………………………………………………….22  ………………………………………………………………………………………25 2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی……………………………………………………...31  ………………………………………………………..36  ……45  …………………………………………………………………………………………………………47 2-4-1- …………..47  ……………..51  ………………………53  …………………………………………………………………………………………….54  ………………………………………………………………………………………………………………………56      ………………………………………………………………………………………………………….57    …………………………………………………………………………………….60  …………………………………………………………………………………………………..64       3-4-4- آزمون لین و لوین(LL)……………………………………………………………………………………..67  68  69  …………………………………………………………………………………………69    …………………………………………………………………………………………………………..71         …

تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:120 فهرست مطالب : چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3-1 اهمیت تحقیق. 5 4-1 اهداف تحقیق. 6 5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6 6-1 فرضیه های تحقیق. 7 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه …

بررسی تاثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:170 فهرست مطالب : 1-1-مقدمه: 2 1-2تشریح و بیان مسئله. 3 1-3- پرسشهای تحقیق:. 7 1-4- اهداف پژوهش. 8 1-4-1- اهداف علمی تحقیق. 8 1-5- اهداف کاربردی تحقیق. 8 1-6- تبیین فرضیه‌های تحقیق. 9 1-7- روش تحقیق. 9 1-8- قلمرو زماني و مکانی تحقيق. 10 1-8-1- نمونه‌گیری و حجم نمونه. 10 1-9- روش و ابزار گردآوري …

تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:155 فهرست مطالب : چكيده 1 مقدمه 2 فصل اول: كليات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بيان مسئله 9 4-1- چارچوب نظري تحقيق. 12 5-1- فرضيه هاي تحقيق. 15 6-1- اهداف تحقيق : 15 1-6-1- اهداف كلي. 15 2-6-1- اهداف ويژه 16 7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 16 8-1حدود مطالعاتی. 18 1-8-1 …