پروژه راه اندازی میکرو SD با میکرو ARM

پروژه راه اندازی میکرو SD با میکرو ARM

توضیحات:
تمامی فایلهای BIN,HEX,C موجود میباشد
برنامه ای با کامپیلر KEIL که یک فایل صوتی WAV را از روی رم میخواند

                         

Leave a Reply