سمینار کارشناسی ارشد بارگذاری سازه های سامانه آتش پهپاد

سمینار کارشناسی ارشد بارگذاری سازه های سامانه آتش پهپاد

قسمتی از متن:
سامانه آتش پهپادها به صورت کلی بر حسب مأموریت تعریفی آن­ها و برحسب اینکه سلاح بکار برده شده­ ی سامانه و به تبع آن سازه از چه نوعی است، متفاوت می­باشد. در سامانه­ های رهایشی اساس طراحی سازه بر اساس مکانیزم­ های پرتاب است، در حالی­که در سامانه ­های موشک­ انداز اساس طراحی سازه به صورت کمک به کنترل­پذیری پرتاب موشک است و عمدتاً ریلی می­باشد. در این سمینار ابتدا به معرفی انواع سامانه­ های آتش پهپادها پرداخته می­شود و اجزاء هر یک از مدل­ها ارائه می­گردد. سپس به معرفی انواع بارهای اعمالی روی سازه­ ی سامانه پرداخته شده و در پایان مدل­های مبتنی بر طراحی خستگی در سازه­ ها که گام اول طراحی این سامانه­ ها می­باشد، بررسی می­گردد.

فایل 107 صفحه و حاوی منابع هم می باشد.

                           

Leave a Reply