نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها که شامل 224 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل PowerPoint

 عنوان منبع: نظریه زبانها و ماشینها
Languages & machines
Written By: Thomas A.Sudkamp
جايگاه درس در رشته کامپيوتر
 ضرورت اين درس:
 ضرورت نياز به زبانهای سطح بالا
 ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشين
 تنوع زبانهای برنامه نويسی سطح بالا

1-1 نمادگذاری
 نماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-3.7┐=-3 
┌4.5┐= 5 
نماد ┌x┐ را جزء صحیح بالای x می نامیم.

 نماد └x┘: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. └-3.7┘=-4 
└4.5┘= 4 
نماد └x┘ را جزء صحیح پایین x می نامیم.

1-2 توابع
1-3 نظریه مجموعه ها
1-4 استقراء ریاضی
1-5 قضایا و پیش قضایا
1-6 گراف ها
2-1 رشته ها و زبانها
2-2 مشخصات متناهی زبانها
2-3 عبارات و مجموعه های با قاعده 
3-1 گرامرها و زبانهای مستقل از متن
3-2مثالهایی از گرامرها و زبان ها
3-3گرامرهای باقاعده
3-4مروری بر گرامرها و زبان ها
4-1 اشتقاقهای چپ و ابهام
4-2 گراف یک گرامر
الگوریتم های تجزیه
4-3 پارسر بالا به پایین سطحی
4-3 پارسر بالا به پایین عمقی
4-5 تجزیه پایین به بالا
4-6 پارسر پایین به بالای عمقی
فصل پنجم: فرمهای نرمال
5-2 حذف قوانین زنجیره ای
5-3 عناصر غیر مفید
5-4 فرم نرمال چامسکی
5-5 حذف بازگشت چپ مستقیم
5-6 فرم نرمال گریباخ
فصل هفتم : زبانها و مجموعه های با قاعده
7-1 آتاماتای متناهی و مجموعه های با قاعده
7-2 گراف عبارات
8-1 آتاماتای pushdown
8-2 انواع PDA
8-3 آتاماتای pushdown و زبانهای مستقل از متن
8-4 پیش قضیه فشار برای زبانهای مستقل از متن
8-5 خصوصیات همبستگی زبانهای مستقل از متن
8-6 آتاماتای دو پشته ای
فصل نهم : ماشینهای تورینگ
9-1 ماشین تورینگ استاندارد
9-2 ماشین تورینگ به عنوان پذیرنده زبان
9-3 انواع پذیرش در ماشینهای تورینگ
9-4 ماشینهای چند شیاره
9-5 ماشین تورینگ با نوار دو طرفه
9-6 ماشینهای چند نواره
9-6 ماشینهای تورینگ غیر قطعی
فصل دهم : طبقه بندی چامسکی
10-1 گرامرهای بدون محدودیت
10-2 گرامرهای وابسته به متن
10-3 آتاماتای خطی محدود
10-4 طبقه بندی چامسکی

ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، نرم افزار ، سخت افزار و …….

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*

 

     

Leave a Reply