تحقیق آناتومی گوش و تشریح عملکرد بخش های داخلی و خارجی آن

تحقیق آناتومی گوش و تشریح عملکرد بخش های داخلی و خارجی آن

دانلود تحقیق آناتومی گوش و تشریح عملکرد بخش های داخلی و خارجی آن که شامل 7 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل Word

 آناتومی گوش و تشریح عملکرد بخش های داخلی و خارجی آن

دیدکلی

  از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به   تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و…) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.

گوش خارجی

گوش خارجی   را جمع آوری………. 

لاله گوش

لاله گوش در غالب حیوانات متحرک است،…………

مجرای گوش خارجی

مجرای گوش خارجی لوله‌ایست که تقریبا 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد ……….

پرده صماخ

  غشایی است که بوسیله اصوات با فرکانسهای مختلف……………

گوش میانی

گوش میانی امواج را تقویت و منتقل می‌کند…………..

پنجره بیضی

استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی ………….

پنجره گرد

در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به ………….

گوش داخلی

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی………

 

  • مجاری نیم حلقوی: …
  • کیسه اوتریکول و ساکول:..

حلزون

در زیر مجاری نیم حلقوی ، حلزون (Limacon) قرار گرفته…………

  • مجرای حلزونی:…
  • غشا بازیلر:..

اندام کورتی

روی غشا بازیلر مجموعه‌ای مرسوم به  ……………

تونل کورتی

عضو کورتی از یک سلسله سلولهایی به شکل میله که راس آنها دو……….

شروع پیدایش حس شنوایی

یک سر میله روی غشا بازیلر تکیه داشته و سر دیگر آن آزاد است………..

 

                 

Leave a Reply