مقاله گیاه دارویی انغوزه

مقاله گیاه دارویی انغوزه

دانلود مقاله گیاه دارویی انغوزه که شامل 41 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فرمت فایل : Word

مقدمه

در اين تحقيق يکي از گياهان مرتعي ايران با نام علمي Ferula assa-Foetida مورد بررسي قرار گرقته که ارزش علوفه اي چنداني ندارد ولي اهمّيت آن به سبب وجود ماده اي است که از آن استخراج مي شود . اين مادّه مصرف دارويي ، صنعتي و ارزش اقتصادي فراواني براي روستائيان و صادر کنندگان دارد . اين مادّه يکي از فرآورده هاي جنبي مرتع به حساب مي آيد . اگر چه اين مادّه از نظر وزني قابل توجّه نيست ، ولي ارزش اقتصادي فراواني دارد و منبع درآمد با ارزشي براي روستائيان و صادرکنندگان به شمار مي رود.

گياه آنغوزه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار است و از شيرابة آن بيش از ‪ ۶۰۰نوع دارو و ‪۶۰ نوع علف كش به دست مي‌آيد با كاشت گياه آنغوزه مي‌توان درآمدي معادل يك دوم درآمد حاصل از نفت را بدست‌آورد و هر كيلوگرم از اين گياه در بازار كشورهاي عربي حاشية خليج فارس به قيمت ‪ 66 دلار به فروش مي‌رسد.

گياه دارويي آنغوزه پس از هفت سال گل مي‌دهد كه از هر هكتار آن، بين ‪ ۷۰تا ‪ ۱۰۰كيلو صمغ به دست مي‌آيد.

لازم به ذکر است که اين گياه اولين بار درسال 1678 ميلادي ، توسط شخصي به نام کامفر از اهالي لارستان فارس شناسايي شد. کامفر با به کار گرفتن تعدادي بهره بردار بومي ، اقدام به بهره برداري آنغوزه در اين منطقه نمود . وي پايه گذار روش تيغ زدن سنتي ( برش عرضي) در ايران مي باشد .

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

معرفی گیاه

مشخصات مورفولوژی

معرفی، محل رويش گیاه

نياز هاي اکولوژيکي

دوره رشد و خواب گیاه

تکثیر آنغوزه

کاشت بذر

ترکیبات شیمیایی

مشخصات انغوزه

انواع شیره انغوزه

روشهای شناسایی انغوزه

شناسایی الئوگوم رزین گیاه(شیرابه)

اسانس انغوزه

ویژگی فیزیکی و شیمیایی اسانس آنغوزه

گونه های مختلف انغوزه

فارماکولوژی و موارد مصرف

مراحل بهره برداری

روشهای تیغ زنی مورد مطالعه

طرح آمار و نمونه گیری

نتایج

اثر روشهای تیغ زنی بر عملکرد شیره

اثر روشهای تیغ زنی بر بقای گیاه

بررسی طرحهای تحقیقاتی

حفظ رویشگاه

منابع


 

Leave a Reply