کتاب زندگی شخصیت های برجسته

کتاب زندگی شخصیت های برجسته

دانلود کتاب زندگی شخصیت های برجسته که شامل 609 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر میباشد:
* این مجموعه تایپ شده و با فرمت قابل ویرایشWord
فهرست مطالب

ديباچه……………………………………………………………………. ۹

بخش اول. «من در نخجوان به دنیا آمده ام…»………………………. ١٧

۱۰ می سال ۱۹٢٣، نخجوان………………………………………. ١٧

روزی در تاریخ……………………………………………………… ١۹

خانه پدری……………………………………………………………. ٢٢

 

بخش دوم. اینجا هم جبهه است………………………………………… ٣٧

۲۲ ژوئن سال ۱۹۴۱، نخجوان……………………………………… ٣٧

هیئت اعزامی شوروی به آذربایجان جنوبی…………………………. ۴٢

در این مورد سکوت می نمودند……………………………………… ۵٣

 

بخش سوم. حیدر و ظریفه……………………………………………… ۶٣

 

بخش چهارم. «من این حرفه را از سال های جوانی انتخاب نموده ام».. ۸٢

۲۱ دسامبر سال ۱۹۸۰، باکو……………………………………….. ۸٢

١۵ جولای سال ۱٩٩۷، باکو………………………………………… ۸۸

ما در چه کشوری زندگی می کنیم…………………………………. ١١١

 

بخش پنجم. در رأس جمهوری……………………………………….. ١٢۶

۱۴ جولای سال ۱۹۶۹، باکو ……………………………………… ١٢۶

«بگویید آیا این شخص انسان درستکاری هست؟»………………… ١٣٠

کادرهای ثابت همه مسائل را حل می کنند…………………………. ١٣۴

حس انجام وظیفه ………………………………………………….. ١۴٠

«رفیق وکیل اف، آرزو دارم»…………………………………… …١۵۴

پیروز باد عدالت……………………………………………………. ١۶٧

۲ دسامبر سال ۱۹۸۲، باکو……………………………………….. ١٧۶

 

بخش ششم. «سراسر اتحاد شوروی به تو نیاز دارد، حیدر»………… ١۸۴

آخرین سفر دبیرکل…………………………………………………. ١۸۴

۲۲ نوامبر سال ۱۹۸۲، مسکو…………………………………….. ١۹٣

شورای وزیران، روزهای کاری…………………………………… ٢٠٠

کودکان غریب……………………………………………………… ٢١۸

ماندگاری و فراموشی………………………………………………. ٢٢۸

راه آهن بایکال ـ آمور………………………………………………. ٢٣١

نور ستاره ای خاموش………………………………………………. ٢٣۹

۲۲ آوریل سال ۱۹۸۵، مسکو…………………………………….. ٢۴۴

۳۱ آگوست سال ۱۹۸۶، نووروسیسک……………………………. ٢۵٢

وی می توانست نیکی را ارج بنهد…………………………………. ٢۶٠

مشغولیات و سرگرمی شما چیست؟………………………………… ٢۶٣

پولیت بوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی………. ٢۶۹

 

بخش هفتم. «من سنگ نیستم، آهن نیستم، انسانم»…………………. ٢۹٣

۱۹ اکتبر سال ۱۹۸۷، مسکو……………………………………… ٢۹٣

تاریخچه یک حسادت………………………………………………. ٢۹۶

سرکوبی……………………………………………………………. ٣٠١

قره باغ……………………………………………………………… ٣٠٣

۲۸ ژوئن سال ۱۹۸۸، مسکو……………………………………… ٣٠۶

دفترچه یادداشت باکویی……………………………………………. ٣٠۹

«من تلاش می کردم تا ملاقاتی با گورباچف داشته باشم»…………. ٣٢۵

۲۱ ژانویه سال ۱۹۹۰، مسکو…………………………………….. ٣٢٧

ضربه «پراودا»……………………………………………………. ٣٣٣

محاصره مسکویی………………………………………………….. ٣٣٧

 

بخش هشتم. حق در کنار ملت خود بودن…………………………….. ٣۴١

۲۲ جولای سال ۱۹۹۰، نخجوان………………………………….. ٣۴١

دیگر هدف مشخص شده است……………………………………… ٣۴٧

بازگشت به مبدأ…………………………………………………….. ٣۵٣

شریک سرنوشت خلق……………………………………………… ٣۵٧

۱۹ جولای سال ۱۹۹۱، مسکو……………………………………. ٣۶۵

کودتا……………………………………………………………….. ٣۶۹

نخجوان در محاصره……………………………………………….. ٣٧٧

۲۴ ـ ۲۶ اکتبر سال ۱۹۹۲، نخجوان……………………………… ٣۸١

«آذربایجان منتظر پاسخ شماست»…………………………………. ٣۸٧

 

بخش نهم. سال «نود و سه»…………………………………………. ۴٠٣

می ـ ژوئن سال ۱۹۹۳، نخجوان ـ باکو……………………………. ۴٠٣

تانک های سرهنگ حسین اف…………………………………….. ۴٠۴

بازگشت…………………………………………………………….. ۴٠۹

فرار رئیس جمهور ایلچی بیک…………………………………….. ۴١٢

تفویض اختیارات رئیس جمهور به حیدر علی اف…………………. ۴١۴

آذربایجان حیدر علی اف را انتخاب کرد…………………………… ۴٣٠

۳٠ سپتامبر سال ۱۹۹۴، نیویورک………………………………… ۴٣٢

«من به خلق تکیه می کنم»……………………………………….. ۴٣٣

 

بخش دهم. نفت آذربایجان در سیاست جهان…………………………. ۴۴٠

اگر نفت ملکه است………………………………………………… ۴۴٠

۲۱ آوریل سال ۱۹۷۱، باکو……………………………………….. ۴۴٣

درس هایی از علی اف…………………………………………….. ۴۴۴

۲٠ سپتامبر سال ۱۹۹۴، باکو……………………………………… ۴۵٠

سفر بخیر «دده قورقود»…………………………………………… ۴۵۵

راهی به سوی نفت فراوان…………………………………………. ۴۵۹

یلتسین به باکو نیامد………………………………………………… ۴۶۴

درباره «قرارداد قرن»……………………………………………… ۴۶٧

۳ جولای سال ۱۹۹۷، مسکو……………………………………… ۴۶۹

ناممکن را هم «اراده» ممکن می سازد……………………………. ۴٧٢

١ آگوست سال ۱۹۹۷، واشنگتن…………………………………… ۴٧٣

افسانه ها و واقعیت های سه دریا…………………………………… ۴٧۹

 

بخش یازدهم. خورشید از سوی دریا طلوع می کند………………….. ۴۸٣

١۴ ـ ۱۵ جولای سال ۲۰۰۱، باکو………………………………… ۴۸٣

وی دوستی با روسیه را به آذربایجان وصیت کرد…………………. ۴۸۶

۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۹، باکو……………………………………… ۴۹٠

«از تن جدا کی گشته جان…»…………………………………….. ۴۹٢

۹ ژانویه سال ۲۰۰۱، باکو………………………………………… ۵٠٠

حتی «دبیرخانه آسمان» تابع وی بود………………………………. ۵١٠

«من همه کوچه های باکو را خوب می شناسم»…………………… ۵١٢

 

بخش دوازدهم. سال رئیس جمهور…………………………………… ۵١۸

تقویم را ورق بزنیم…………………………………………………. ۵١۸

۲۴ ژانویه سال ۲۰۰۲، مسکو…………………………………….. ۵٢٠

Leave a Reply