دانلود گزارش کارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

دانلود گزارش کارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو
فهرست مطالب

گيربكس                               1
كنترل مقدار روغن                            3
شافت اصلي                                4
ديفرانسيل از نوع بلبرينگي                       6
انتخاب واشر خار دار                             12
تعويض دسته دنده و بوشها                         16
تعويض كانال هدايت كننده روغن                    17
انژكتور                                  24
انواع نازل يا سوخت پاش                      27
انژكتور نوع سوراخ دار                       28
سوخت پاشهاي زبانه اي يا تنبل                   
29
آزمايشهاي انژكتور                           32
تميز كردن سوخت پاش                       37
 گيربكس :
اين تيپ اتومبيلها داراي گيربكس نوع JB مي باشند :
L42-B37-C37-S37-L48-B40-B40-C40-S40-F40
تيپ و پسوند تيپ و شماره ساخت بروي پلاكي كه روي پوسته كلاچ حك شده است .
توجه: بعضي از پلاكها تيپ دوم رنگي هستند . اين كد تيپ شافت گيربكس اتومبيل را مشخص مي كند.
راهنماي تعويض دنده
سيستم همدور كننده از نوع بورگ وانر مي باشد.
گيربكس پنچ دنده
تيپ چهارم: تغيير رزوهاي پيچ و انتهاي دمنده پنج
در صورتيكه عمق رزوهاي و پنج انتهاي شافت دوم كاهش يافته باشد بايد از يك پنج بطول 27mm استفاده شود.

           

Leave a Reply